Vattnet i skolan

Ätrans vattenråd vill gärna samarbeta med skolor, allt från förskolor till gymnasier, för att berätta om det spännande vattnet, avrinningsområdet och vattenrådet. Vi kan också erbjuda hjälp med att upptäcka och utforska närmiljöerna kring skolorna. Vi kan även ta hjälp av biologer som kan berätta om naturen, håva småkryp i vattnet och annat. I vattenrådet finns även kunskap om sportfiske, skogsbruk, jordbruk, vattenkraft mm.

Bestämningsblad av småkryp i vatten. Dessa kan du ladda ner, skriva ut och använda.

https://lygnernsvattenrad.se/wp-content/uploads/2019/12/smakryp.pdf

 

Nyheter

27. Jan, 2021

Fem skolor har fått bidra under 2021

Fem skolor från Falkenberg i söder till Falköping i norr har fått bidrag om totalt 44 000 kr under 2021. Det kommer att användas till vattenprojekt och fortbildningar. Det blir spännande att få återkoppling i slutet av året för att höra vad som hänt. Kanske kan vi tillsammans utveckla pedagogiken kring vatten och avrinningsområden.

5. Nov, 2020

Bidrag till skolor som vill arbeta med vatten

Under 2020 erbjuder vattenrådet 10 000 kr för vattenpedagogik per kommun inom avrinningsområdet. Skolor är välkomna att söka pengar för utrustning eller aktiviteter som rör vattenpedagogik. Ansökan ska vara inne senast den 1 december 2020 och lämnas till Peter Nolbrant, nolbrant@telia.com, 076-811 46 07.

Ekonomiskt bidrag till vattenpedagogik