På gång kalendarium

12 mars styrelsemöte

Forvaltnings- och utvecklingsplan_ANFVO_slutlig

Ätrans nedre fiskevårdsområdesförening har tagit fram en utvecklings- och förvaltningsplan i syfte att skapa riktning för vårt fortsatta arbete med att bedriva en hållbar fiskförvaltning.

Rapport från recipientprovtagningen t.o.m december är inlagd.

Sammanfattning Recipientkontr. 2019

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 ÄVR

061 Ätrans Vattenråd ekonomisk förening 190101-191231 (003)