Årsrapport från recipientprovtagningen 2020 är inlagd.

Månadsrapporter t.o.m april är inlagda

Detta är Ätrans vattenråd!

På gång kalendarium

16 Augusti AU möte.

10 September Styrelsemöte.

Forvaltnings- och utvecklingsplan_ANFVO_slutlig

Ätrans nedre fiskevårdsområdesförening har tagit fram en utvecklings- och förvaltningsplan i syfte att skapa riktning för vårt fortsatta arbete med att bedriva en hållbar fiskförvaltning.