Detta är Ätrans vattenråd!

På gång kalendarium

20 maj Årsmöte digitalt även i år.

Forvaltnings- och utvecklingsplan_ANFVO_slutlig

Ätrans nedre fiskevårdsområdesförening har tagit fram en utvecklings- och förvaltningsplan i syfte att skapa riktning för vårt fortsatta arbete med att bedriva en hållbar fiskförvaltning.

Rapport från recipientprovtagningen t.o.m december är inlagd.

Sammanfattning Recipientkontr. 2019