Uppdaterad version av Årsrapport från recipientprovtagningen 2020 är inlagd.

Rapport från provtagningen t.o.m. augusti hittar du under Recipientkontroll.

Detta är Ätrans vattenråd!

På gång kalendarium

Water Co-Governance avslutas ju nu snart och det kommer att vara ett svenskt digitalt avslutningssminarium den 5 oktober, som ni alla i vattenråden är välkomna att delta i.  

9 okt AU-möte

18-19 nov preliminärt Höstmöte.

Forvaltnings- och utvecklingsplan_ANFVO_slutlig

Ätrans nedre fiskevårdsområdesförening har tagit fram en utvecklings- och förvaltningsplan i syfte att skapa riktning för vårt fortsatta arbete med att bedriva en hållbar fiskförvaltning.