Rapport från recipientprovtagningen t.o.m december är inlagd.

Sammanfattning Recipientkontr. 2019

På gång kalendarium

februari Miljömålskonferans halland Digitalt

26 februari AU möte

12 mars styrelsemöte

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 ÄVR

061 Ätrans Vattenråd ekonomisk förening 190101-191231 (003)