Rapport från provtagningen t.o.m. oktober hittar du under Recipientkontroll.

Detta är Ätrans vattenråd!

På gång kalendarium

2 dec Styrelsemöte 

Forvaltnings- och utvecklingsplan_ANFVO_slutlig

Ätrans nedre fiskevårdsområdesförening har tagit fram en utvecklings- och förvaltningsplan i syfte att skapa riktning för vårt fortsatta arbete med att bedriva en hållbar fiskförvaltning.